Proteza na implantima – odlično rešenje sa odličnom cenom

Sam naziv govori da su to zubne proteze koje se pričvršćuju pomoću implantata. To je polufiksni rad, šta to znači?

ilustracija donje zubne proteze koja se postavlja na implante

To znači da kada nosite protezu, ona je fiksirana tako dobro da ne postoji šansa da se pomakne. S druge strane možete je skinuti pred spavanje. Dakle u toku dana dok pričate ili jedete, možete se osećati apsolutno samouvereno, jer vam samopouzdanje daju izvrsni zubi koji su nepomični.

Kasnije pred spavanje možete voditi najbolju moguću higijenu, kako same proteze tako i desni oko implantata. Tako da nema nikakvog rizika od upale tkiva oko implantata, kao i samih implantata!

ilustracija proteze koja se kači na dva implanta u donjoj vilici

Takođe je bitno da kada se implanti ugrade oni čuvaju okolnu kost, tako da imamo stabilne temelje za samu protezu.

Zubne proteze na implantima mogu da se izrade i sa samo 2 implantata u donjoj vilici i 4 u gornjoj, tako da su dosta jeftinije od fiksnih radova, a imaćete sve zube. One su trajno rešenje na koje se čovek vrlo brzo navikne. One su mnogo prijatnije od standardnih proteza, naročito gornja koja je sa dosta skraćenim nepcem.

Prednosti su: stabilna i čvrsta proteza, odlična higijena bez mogućnosti upale ispod proteze i odlična cena: Donja vilica sa 2 implantata – 1100 €
Gornja vilica sa 4 implantata – 1800 €

Leave a Reply