prikaz devojke koja vežba a pored nje je mali teg i boca sa vodom

Sport i vađenje umnjaka?

Vađenje umnjaka je jedna od najčešćih intervencija u oralnoj hirurgiji. Postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati pre i nakon vađenja zuba, a šta je sa sportom? Pre samog vađenja …