CAD CAM u stomatologiji

Jedna od najboljih stvari u stomatologiji je što je razvoj nove tehnologije tesno povezan sa razvojem stomatologije.

ilustracija zuba snimljenim u program u kompjuteru

Jedna od takvih tehnologija je definitivno i CAD CAM. Reč je o Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture, odnosno kompjuterski potpomognuto oblikovanje i izrada zuba. Kod rada sa CAD/CAM–om smanjuje se rok čekanja na protetske radove.

Takođe manja je i mogućnost grešaka kod obrade budući da se smanjuju i faze obrade.

ilustracija savremene mašine za izradu keramičkih krunica

CAD/CAM tehnologijom mogu se obrađivati titanijum, zlato, cirkon ili bilo koji drugi materijal na koji se kasnije nadograđuje keramika, kao i viniri, krune, mostovi. Kod ovih sistema nakon pripreme zuba uzimaju se otisci i oni se skeniraju. Na temelju tih skenova programira se izrada završnog protetskog rada.

Nakon skeniranja kompjuterski se određuje budući izgled kruna. Takođe svi podaci se trajno čuvaju, tako da nema potrebe da se stalno uzimaju novi otisci u ordinaciji, već se na osnovu postojećih rade sve neophodne radnje.

Leave a Reply