Alergija na metale u stomatologiji

Alergija predstavlja reakciju preosetljivosti organizma na nezarazne, za zdravlje bezopasne materije iz naše okoline.

ilustracija usana i donje usne koja je otecena

Najčešće su to proteini biljnog ili životinjskog porekla. Međutim, alergeni mogu biti i metali i akrilati od kojih se mnogi koriste u stomatologiji. Metala ima u stomatologiji najviše kada govorimo o krunama, kao i kod plombi.

Kao glavni alergeni u stomatologiji navode se nikl i amalgam.

ilustracija zuba koji imaju amalgamske ispune

Amalgam je legura nekoliko metala sa živom. Alergijske reakcije mogu se javiti u oblicima kao što su: pečenje u ustima, oticanje i crvenilo sluzokože, upala i krvarenje desni, upala kože oko usta, povišena temperatura, opadanje kose.

ilustracija zubnih krunica od keramike

Alergijske reakcije uzrokovane metalima se danas u stomatologiji mogu izbeći korišćenjem novih materijala koji u sebi ne sadrže metal, to je cirkonijum oksid ili posebne vrsta legura kao što je titanijum.


Titanijum je sve poželjniji u stomatologiji jer je čvrst i ne izaziva alergijske reakcije. Titanijum je i reaktivni metal koji na površini formira jedan od najotpornijih oksida. Od njega se izradjuju zubni implanti.

Leave a Reply