Koliko vremena treba za nove zube na implantima?

Kada želimo da uradimo nove zube na implantima, potrebno je napraviti dobar plan, koji obično izgleda ovako:

ilustrovani prikaz zubnog implanta u kompjuterskom programu

Analiza 3D snimka.      

Najnovija tehnologija nam omogućava da pregledamo snimak i uradimo najprecizniju analizu. I bez dolaska u ordinaciju možemo lako i tačno da predvidimo pozicije implantata, kao i vreme izrade budućih krunica.

ilustracija koja prikazuje zube u osmehu i implant koji se nalazi u kosti

PRVA POSETA – Ugradnja implantata i privremene krune.

Sama ugradnja implantata je proces koji nije komplikovan i uradi se u jednom danu. Za privremene krune i kontrolu je potrebno još 2 dana.

Tako da je prva poseta gotova u 3 dana, nakon toga je period od 3 meseci koji se mora sačekati, kako bi implanti bili učvršćeni u procesu sjedinjavanja sa kosti.

ilustracija gotovih keramičkih krunica koje se postavljaju na implante

DRUGA POSETA – Izrada kruna.

Ovde je potrebno 6 do 7 dana da se zubi izrade, jer se radi u više faza. Imamo vremena i da probamo zube i da eventualno promenimo nešto na njima kako bi izgledali onako kako smo ih uvek zamišljali.

Leave a Reply