SPORT I VAĐENJE UMNJAKA?

Vađenje umnjaka je jedna od najčešćih intervencija u oralnoj hirurgiji. Postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati pre i nakon vađenja zuba, a šta je sa sportom? Pre samog vađenja …

TIPOVI ZUBA U USTIMA

Zubi u nišim ustima imaju različite uloge, nalaze se u grupama, na osnovu svog izgleda i onoga za šta su predodređeni. Postoje 4 tipa zuba kod ljudi. Oblik i građa svakog tipa je usklađena sa …