VEŠTAČKA KOST I IMPLANTI?

Ukoliko nema dovoljno kosti u vilici, a želimo ugraditi implant, moguće je to uraditi u većini slučajeva dodatkom veštačke kosti.

Za ugradnju implantata, neophodna je kost koja će ga čvrsto držati sa svih strana. Na ovoj slici se vidi kako se kost izgubila nakon vadjenja zuba i kako se mogu stvoriti uslovi za implant ako se doda veštačka kost.

Često postoji mogućnost da odmah nakon vadjenja zuba imamo dovoljno uslova za implant i postavimo ga odamh. Ako ne, nema problema, onda je najbolje da se to mesto popuni veštačkom kosti i sačeka par meseci, nakon čega ćemo imati savršene uslove za ugradnju implantata.

Takodje ako dugo nema zuba, tada se kost gubi, ali vrlo često moguće je dodati veštačku kost. Svakako je potreban 3D snimak na osnovu koga se nepogrešivo dolazi do pravog zaključka.

Leave a Reply