DA LI STE KANDIDAT ZA IMPLANT?

Da li ste kandidat za implante zavisi od više faktora, ali najvažnije je da ima dovoljno kosti u vilici.

Zubni implant ne može biti odbačen. Najbitnije je da postoji dovoljno kosti da on može da se ugradi. Postoji rešenje i ako nema kosti dovoljno, a to je da se ugradi veštačka kost, nakon čega je moguće ugraditi implant. Svakako, dublja analiza pre same intervencije je neophodna, a sastoji se u analizi 3D snimka vilica. Tu se sagledava količina kosti, kao i njena gustina.

DA LI POSTOJE DRUGA OGRANIČENJA ZA UGRADNJU IMPLANTA?

Jako je bitno da se na pregledu uradi detaljna analiza zdravlja pacijenta. Postoje stanja, kao što su šećerna bolest ili druga hronična oboljenja, koja mogu da utiču na proces ugradnje implanta. To ne znači da te osobe nisu kandidati za implant.

Postoje posebni protokoli kod pacijenata koji su na terapiji zbog hroničnih oboljenja, kojima se apsolutno postiže sigurnost da se i kod njih nesmetano mogu ugraditi implanti.

Leave a Reply