KAKVE SVE FIKSNE PROTEZE POSTOJE?

Savremena stomatologija ima u svojoj ponudi fiksne proteze od različitih materijala. Sve jednako dobro obavljaju svoju ulogu. Koja je najbolja za Vas?Prvi tip su proteze sa metalnim bravicama i gumicama u boji. Najčešće se na njih misli kada se govori o fiksnim protezama.


Ovakve proteze su najpovoljnije i odlične za decu i mlađu populaciju, koja voli bravice i gumice u boji.

Na svakoj kontroli se bira nova boja gumica, tako da svakog meseca fiksna proteza dobija nov izgled.

Druga vrsta su proteze za safirnim (providnim) bravicama. Po prinicpu rada se ne razlikuju od metalnih bravica, razlika je jedino u boji bravica, koje su prozirne.

Ovakve proteze je moguće primetiti samo iz blizine.

Safirne proteze su nešto skuplje od proteza sa metalnim bravicama i obično ih biraju pacijenti stariji od 25 godina.

Treći tip su samoligirajuće proteze. Samoligirajuće bravice koriste specijalna vratanca koja pomažu da se smanji pritisak na zube, zbog čega se zubi brže pomeraju.

Mogu u određenim slučajevima da skrate tretman. Samoligirajuća proteza sa providnim bravicama je najskuplji tip proteze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *